Oprava strechy!

Oprava strechy!

Pri našom kostole sa objavilo lešenie, mohli sme jeho stavbu postupne sledovať niekoľko dní. Viete prečo ho staviame? 

V tomto mesiaci začína rekonštrukcia časti strechy na našom kostole. Túto opravu môžeme realizovať len vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry. Keďže je náš kostol národná kultúrna pamiatka, mohli sme o takúto dotáciu žiadať a aj nám bola pridelená. Z našich vlastných zdrojov by sme sa do tejto opravy istotne nemohli pustiť. 

"Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje " Príslovia 24, 3