Oprava strechy 2

Oprava strechy 2

Aj tento rok sme pokračovali v oprave strechy a aj sme ju úspešne dokončili. 
Lešenie je už zbalené, okolie kostola upratané, celá novo natretá strecha krásne svieti. Okrem natierania sme aj menili odkvapy a žľaby, menili poškodené laty a iné časti na južnej strane strechy.  Aj tento rok sme túto skvelú prácu mohli vykonať iba vďaka finančnej podpory projektu sanácie strechy kostola - obnova strechy, II. etapa - dokončenie (MK- 9126/2021- 180)  z dotačného programu ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.