180. výročie posvätenia a rozlúčka s br. farárom

180. výročie posvätenia a rozlúčka s br. farárom

Text rozlúčky a poďakovania brata farára Mariána Krivuša: 


Drahé sestry a bratia.

V prvom rade ďakujem, že som mohol byť vašim farárom 11 rokov 1 mesiac a 4 dni. Ďakujem Pánu Bohu za všetky spoločné chvíle. Chvíle v chráme, pri Božom slove, ale aj pri všetkých formálnych a aj neformálnych stretnutiach, ktorých za tento čas bolo neúrekom.

Ďakujem Vám všetkým spolupracovníkom, ktorí ste pomáhali tvoriť Božie spoločenstvo v Tisovci. Vedúcim a  spolupracovníkom Besiedky za starostlivosť o najmenších. Mladším i starším spolupracovníkom a vedúcim  za prácu s deťmi, dorastom ale aj za starostlivosť o Domov dôchodcov. Vzácnym sestrám za starostlivosť o chrám a veci okolo starostlivosti o faru. Ďakujem kantorom, presbyterom, dozorcom, kurátorom, pokladníčkam, ekonómkam, pracovníkom VMV i HV  - jednoducho všetkým. Nezabudnem na Vás.

Lúčim sa s veľkým ĎAKUJEM vám i Pánu Bohu a prajem CZ, ale aj celému mestečku Tisovec, v ktorom som si našiel mnoho priateľov,  mnoho Božieho požehnania.

 

S úctou Marián Krivuš