Letné tábory 2017

Letné tábory 2017

Letné tábory: Denný detský tábor a dorastenecký: „Máš dosť odvahy, elánu, guráže, strachu – príď na Babylon!“

 

V CZ ECAV Tisovec sa od 30.7.2017 do 4.8.2017 konali letné biblické tábory, ktoré boli venované Božiemu hrdinovi Danielovi. Tieto tábory sa realizovali súčasne pre deti v Pomocnici a pre dorastencov na chate v Rejkove.

Jeden sa sústredil na menšie deti vo veku od 3 do 10 rokov. No a ten druhý pre dorastencov od veku 10 do 16.

Zúčastnilo sa na nich spolu 30 detí. Okrem detí sme mali všade pomocníkov a vedúcich, ktorí v rámci svojho voľného času nám veľmi pomohli. Už či to boli zamestnaní členovia CZ, odpočívajúci žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, ako aj samotní rodičia menších detí. Týmto ďakujeme všetkým ochotným rukám, ktoré sa zapojili nielen do príprav, ale i do samotnej realizácie oboch táborov.

Uvedomujeme si, že bez nášho Pána Boha, by to nebolo ono. Veď On sám nás chránil, dal nám dobré počasie, ale to najhlavnejšie, dal nám príbeh človeka Daniela, ktorý sa stal vzorom pre deti a dorast, ako byť silným a odvážnym, nemať strach a ustáť aj mnohé nepríjemnosti, ktoré sa nás môžu týkať. 

Dorastenci okrem pútavých príbehov z biblickej knihy Daniel si prežili na vlastnej koži, čo to znamená byť „zotročený“, unesený a žijúci na vlastnú päsť. Zároveň mohli rozprávať aj o aktuálnych pokušenia, ktoré dokážu mladých ľudí spútať. Ako aj o zápasoch, ktoré mnohokrát vedú, ak sa nehanbia priznať k viere v mocného Boha.

No a menšie deti si každý deň mohli spoločne po vypočutí príbehu vytvárať spoločného priateľa Ferka, ktorý vo svojej núdzi a neschopnosti sa stále obrátil na pomoc k Pánu Bohu v modlitbe. Každý deň mali pripravené rôzne aktivity od športových, súťažiacich v družstvách po hľadanie indícií a rôznych ukrytých veciach.

Pri záverečnom vyhodnotení pred rodičmi zaznela spoločná hymna - pieseň „Božia láska, ktorá zmenila môj svet“. A tak všetkých účastníkov, pomocníkov a vedúcich, ktorí s nami prežili týchto päť dní dávame do Božieho pôsobenia, aby ono nás stále menilo v modliaci sa ľud, ktorému bude záležať na okolí, do ktorého ich Boh postavil slúžiť.